Пелетна линия

цялостно решение за вашите нужди

Една от най-новите продуктови линии в гамата на фирмата. Производство на цялостни линии за пелети от слама и дървени стърготини,чипс. Клиентите имат избор между производителност 350-500 кг/час и 750-1000 кг/час. По този начин даваме възможност за установяване както на по-малки,така и на по-големи производства.

За да се достигне до пелетите в готов вид са необходими серия от процеси. Избраният материал следва да бъде доведен до определени размери, подходящи за пелетиране. За това се грижат дробилки за едро и ситно смилане. Следва процес по кондициониране на материала и довеждането му до подходяща влажност за процеса на пелетиране. За тази цел предлагаме нашите сушилни, които с капацитет от 300 кг/час, 500 кг/час и 1000 кг/час изпълняват качествено нужната работа. Подготвен материалът се доставя до пресата за пелети, където реално се формират пелетите като готов продукт. Отново клиентите ни имат избор на производителност. а именно 200-300 кг/час, 500-700 кг/час и 800-1000 кг/час.  Могат да бъдат произведени пелети от слама, дърво и слънчогледови люспи.

Линията се предлага в различна окомплектовка в зависимост от нуждите и възможностите на нашите клиенти. Ако искате да използвате Ваше съществуващо оборудване, което би могло да се оползотвори в изготвянето на линията, предлагаме възможност за съвместимост на оборудването.

ЗА ПЕЛЕТИТЕ

Пелетите са цилиндричен продукт получен след пресоването на различни горими продукти. Най-често това са дървени стърготини, остатъчен продукт от дърводобив и дърво-обработка или остатъчни продукти от агропродукция като слама и слънчогледови шлюпки.

Пелетите са калорично гориво, по-калорично от твърдите горива. Затова не са необходими толкова големи количества от тях. Процеса на горене при пелетите дава още едно предимство – това гориво замърсява много по-малко. При горенето на пелети се отделят много малки количества сажди и пепел.

Видео

пелетна линия

Във видео материалът можете да видите, напълно инсталирана и готова за работа пелетна линия

VideoVideo Button

ЛИНИЯТА ВКЛЮЧВА
  • Дробилка за едро смилане
  • Дробилка за ситно смилане до 5 мм
  • Силози за влажен и сух материал
  • Сушилня, преси за пелети
  • Охладителна кула
  • Свързващи транспортьори