СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

НАШАТА ПРОДУКТОВА ГАМА
изображение - собствено производство

В съответствие с развиващото се търсене на националните и външни пазари, „АЯ“ ООД предлага на своите клиенти широка гама от машини за селското стопанство, а именно машини за грубо почистване на зърнени култури, компактори, зърнотоварачи, както и машини за сушене на насипни материали, плодове и слама. Следвайки тенденциите в своята сфера фирмата разработва своя сушилна техника, необходима в производството на пелети и брикети. Стараейки се да следи и спазва световните тенденции в използването на възобновяеми източници фирмата създава свой топлогенератор, използващ слама, дървени стърготини, чипс и др.

В отговор на нарасналото търсене на машини за косене на етерично-маслени култури , основно лавандулови насаждения, фирмата разработи високоефективна двуредова косачка за лавандула.

Можете да разгледате пълната ни гама от готови решения за вашия бизнес, в секция „ПРОДУКТИ“ на сайта

ПРОЕКТИРАНЕ

СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ И ИЗИСКВАНИЯ
изображение - проектиране

В желанието си да задоволи нуждите и да даде възможно най-голям набор от опции на своите бизнес партньори, „АЯ“ ООД предлага проектиране и изпълнение на специфични изделия спрямо индивидуалните изисквания на клиента.

През годините проектантския ни екип е натрупал много богат опит и се е справял с реализирането на множество проекти от всякакво естество.

Ако вашият бизнес изисква изработката на специфично изделие съобразено с вашите конкретни нужди, не се колебайте да се свържете с нас за да ви помогнем с намирането на правилното решение.

ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ

БЪДЕТЕ В КРАК С ВРЕМЕТО
изображение - автоматика

За нас стремежът към постоянно развитие, винаги е бил основна движеща сила. „АЯ“ ООД влага големи усилия и ресурси за нови разработки в сферата на Автоматизацията.

Автоматизирането на работния процес, навлиза с все по-голяма сила в различни сфери на производството. Световните тенденции за повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството на продукцията, оптимизация на управлението и премахването на човешкото присъствие при производства опасни за здравето, неизбежно налагат нуждата от иновативни разработки за постигане на тези цели.

Автоматизацията, с изключение на най-простите случаи, изисква комплексен, системен подход за постигане на желаните резултати. Ние от „АЯ“ ООД сме взели твърдо решение да обогатим продуктовата си гама с иновативни продукти, които максимално да оптимизират и подобрят работния процес на нашите клиенти.